آراد اس ام اس - نمایندگی پیامک ارزان

نمایندگی

توضیحات نمایندگی ها به شرح زیر می باشد :

در نمایندگی حرفه ای شما میتوانید همانند آراد اس ام اس ، سرویس های پیام کوتاه ارائه نمایید . در این نوع نمایندگی ، نماینده میتواند پنل هایی دقیقا مشابه با پنل کاربران و نمایندگی مشابه به کاربران خود اختصاص داده و برای کاربران خود دسترسی و خطوط اختصاصی تعیین نماید .

برای اینکه بهتر با این نوع نمایندگی حر فه ای آشنا شوید به موارد زیر توجه نمایید :

هزینه نمایندگی  به شرح زیر می باشد :

آراد اس ام اس - نمایندگی پیامک ارزان
                              میزبانی وب